Meditace 
Mohendžodáro

Co jsou ženské meditace Mohendžodáro?

Jemné a laskavé meditace, které ženu navrací k jejím zdrojům vnitřní síly, moudrosti, laskavosti a pozornosti sama k sobě.  

V čem jsou meditace Mohendžodáro speciální?

Meditace Mohendžodáro jsou autorským projektem speciálně vytvořené muzikoterapeutické hudby různých stylů a žánrů.

Jak meditace probíhají?

Meditace jsou aktivní a každá z nich trvá 60 minut. Mají většinou 4 části po 15 minutách. 
Obsahují spontánní a prožitkový tanec, rezonanční techniky (třesení, vlnění, vibrace), techniky pro transformaci sexuality, vědomý dotek, mudry, meditační techniky a relaxační polohy. 


Proč meditovat?

Vytváření meditačního stavu vede k uvolnění těla, harmonizování psychické zátěže a různých emocionálních a mentálních konfliktů.
Podporují sílu vnitřní ženy, vnitřního muže a vnitřního dítěte.

S jakými meditacemi pracuji?

Aktuálně pracuji s 9 ženskými meditacemi a 8 dalšími univerzálními meditacemi, které základní meditace doplňují a zároveň fungují i zcela samostatně.

Ženské meditace Mohendžodáro jsou součástí Tantra-jógy Mohendžodáro zakladatelů 
MUDr. Moniky Sičové a Ing. Igora Samotného.

Tvořivé dětství

Meditace pomáhá doprožívat potřeby z dětství, zvláště podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, pomáhá zpracovávat zážitky z dogmatické výchovy a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci.

Laskavé sebepřijetí

Meditace otevírá nejdůležitější vztah člověka, kterým  je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky každého z partnerů k sobě. V této meditaci se otevírá schopnost citového vyjadřování a přijímání sebe sama bez kritického destruktivního sebehodnocení.

Imunitní posílení

Tato meditace podporuje životní sílu a imunitu, meditace je vhodná jako dlouhodobá podpora zdraví u chronických nemocí, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Podporuje důvěru člověka k ozdravným procesům v těle.

Umění se prosadit

Meditace odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama.

Otevření se intimitě

Meditace pracuje s tématem potlačené sexuality, strachu z blízkosti a intimity. Uvolňuje ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexuálním projevům jako lidským a přirozeným, otevírá autentičnost a nevinnost.

Otevřené božství

Meditace je vhodná při projevech workoholismu a přehnaného spěchu a shonu. Pracuje s potlačeným nebo přetékajícím egem a jeho nepříjemnými projevy. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním se a dává vnitřní svobodu.

Vědomé bytí

Meditace je esencí všech meditací, je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí, bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. S prázdnotou v mysli je bytí skutečné a člověk může žít plně autenticky.

Pořádek v životě

Meditace pomáhá odstranit chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád a spočinutí v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý lidský základ pro jakoukoliv činnost. Meditace deprogramuje minulost, podněcuje ke změnám a otevírá cestu k budoucnosti.

Šťastné mateřství

Meditace harmonizuje a centruje nejdůležitější ženský aspekt, mateřství. Pomocí jednoduchých technik ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem matky. 
Otevírá vnitřní sílu.